Regulamin

Regulamin sklepu

Do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 roku

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy ACTiWA prowadzony jest przez firmę ACTiWA Andrzej Wiśniewski. z siedzibą przy ulicy Grabieniec 18/49 w Łodzi. Działalność ta jest skierowana do użytkowników indywidualnych i odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.
REGON: 47146083
NIP: 947-128-63-77

2. Zawartość sklepu internetowego ACTiWA stanowi ofertę w myśl kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

3. Oferta handlowa dotyczy produktów mających status "w magazynie".

4. Sklep korzysta na mocy stosownej umowy z bazy produktów dystrybutora, produkty opisane statusem „w magazynie” odnoszą się do zasobów dystrybutora.

5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.


II. Składanie zamówień


1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego ACTiWA wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Koszty te wliczone są natomiast w kwotę pobrania.

2. Serwis ACTiWA zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu i przesłanie go do ACTiWA Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:

a. dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika

b. co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną

c. koszty transportu

d. sposób płatności

4. Serwis ACTiWA w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.


III. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień


1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail Klienta.

2. W przeciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja, w ramach której ustalane są indywidualne szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.

3. Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że umieszczone przy składaniu zamówienia dane były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się z serwisem ACTiWA leży po stronie klienta. Brak takiego kontaktu w przeciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.


IV. Dostarczanie zamówionych produktów 


1. Przy każdym towarze podany jest jego status dostępności. Serwis ACTiWA zobowiązuje się do wysłania Klientowi towarów posiadających status "W magazynie" w terminie 48 godzin od momentu weryfikacji zamówienia. Czas ten obowiązuje dla dni roboczych. W przypadku wyboru płatności przelewem czas ten może się wydłużyć, gdyż realizacja zamówienia rozpocznie się dopiero w chwili zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie. Uwaga: stany magazynowe dotyczą ilości towaru w magazynie w Warszawie.

2. Dla towarów o innym statusie dostępności niż "W magazynie" czas dostawy ustalany jest indywidualnie z Klientem.

3. Chcąc zapewnić swoim Klientom szybką i bezpieczną dostawę zamówionych towarów, serwis ACTiWA zleca ich doręczanie firmie UPS. Opłata za dostarczenie (koszt przesyłki) wynosi 15,99 zł dla zamówień o łącznej masie do 30kg. Przy przesyłkach o większej masie lub wielkogabarytowych (RTV, AGD) koszt transportu wynosi dodatkowe 60 zł netto. Odbiór osobisty w sklepie – koszt transportu 0zł.


V. Płatności

1. Serwis ACTiWA proponuje swoim Klientom następujące formy płatności:
- płatność gotówką w sklepie przy odbiorze towaru (brak dopłat)
- płatność kartą płatniczą w sklepie przy odbiorze towaru - do wartości zamówienia doliczana jest prowizja banku +3%
- przedpłata przelewem na konto w PEKAO S.A.: 69 1240 5891 1111 0000 5750 1860  - w tytule przelewu należy podać numer zamówienia, zamówienie zostanie skierowane do realizacji po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie sklepu.

2. Wystawiamy faktury elektroniczne i wysyłamy je na wskazany w zamówieniu adres mailowy.


VI. Gwarancja i rękojmia


1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
Reklamacje rozpatrywane są przez naszych dostawców w terminie 14 dni roboczych jednak może się zdarzyć, że ze względu na sprowadzenie części od producenta czas naprawy wydłuży się do 30 dni.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat realizacji gwarancji reklamowanego produktu, należy wysłać email na adres serwis@actiwa.pl z  informacją zawierającą:
1. Pełną nazwę produktu
2. Numer faktury zakupu
3. Numer zamówienia
4. Opis uszkodzenia

Reklamowany towar wysyłacie Państwo do nas na własny koszt.

Naprawiony towar zostanie wysłany na koszt ACTiWA do Klienta. Do przesyłki należy dołączyć kopię Faktury zakupu oraz opis uszkodzenia, w przypadku braku tych dokumentów czas naprawy może ulec wydłużeniu.


2. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.


VII. Zwroty towarów


1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2 w okresie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają rozpakowane produkty, podlegające ochronie praw autorskich takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką, materiały eksploatacyjne itp. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt  na adres:
ACTiWA 16-400 Suwaki, ul. Kościuszki 103 lok. 7.

Sklep ACTiWA w ciągu 2 dni dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 14 dni roboczych, Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta.

Zwracany towar wysyłacie Państwo do nas na własny koszt.


VIII. Postanowienia końcowe


1. Dane osobowe Klientów podlegają ochronie zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności sklepu internetowego ACTiWA

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3. Serwis ACTiWA zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

 

Regulamin sklepu

Do umów zawartych po dniu 25 grudnia 2014 roku

 

1. Sklep internetowy, zwany dalej „Sklepem”, działający pod adresem internetowym www.actiwa.pl, prowadzony jest przez ACTiWA Andrzej Wiśniewski z siedzibą w Łodzi, ul. Grabieniec 18/49, kod pocztowy 91-149, NIP: 947-128-63-77, REGON: 471460834, zwaną dalej „Sprzedającym”.

2. Sklep zajmuje się sprzedażą produktów branży IT znajdujących się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet.

3. Dane kontaktowe Sprzedającego:

ACTiWA ANDRZEJ WIŚNIEWSKI

UL. KOŚCIUSZKI 103/7

16-400 SUWAŁKI

telefon: +48 566 26 10 (opłata za połączenie według stawek Państwa operatora)
adres e-mail: handlowy@actiwa.pl

4. Dokonanie zakupu oraz pierwsze logowanie wymaga rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronach sklepu i wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Sprzedającego. Sklep po takim logowaniu będzie rozpoznawał Państwa jako swoich stałych użytkowników. Warunkiem dokonania zakupu w naszym Sklepie jest dokonanie rejestracji a następnie wypełnienie przez Państwa formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu zgodnie z opisem zawartym na tej stronie, zapoznanie się z informacjami przekazanymi Państwu przez Sprzedającego, zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 i art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz akceptacja postanowień niniejszego regulaminu. Zarejestrowani użytkownicy Sklepu mogą także wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera oraz informacji o promocjach i specjalnych ofertach Sklepu.

5. Na podstawie danych z formularza zamówienia lub wskazanych w trakcie rejestracji wystawimy na Państwa życzenie fakturę VAT i wyślemy zamówione przez Państwa towary pod wskazany przez Państwa adres firmą kurierską na Państwa zlecenie i koszt. Zmiana danych w formularzu rejestracyjnym wymaga ich aktualizacji w formularzu, po kliknięciu przycisku „Konto” i „Ustawienia użytkownika (nazwisko, hasło, adres podstawowy)”.

6. Sklep umożliwia zapoznanie się z opisami i zdjęciami produktów umieszczanych na stronie www.actiwa.pl; pomimo dołożenia wszelkich starań co do dokładności i rzetelności zdjęć i opisów produktów zakupione towary mogą się różnić od informacji zamieszczonych na stronie sklepu. Sprzedający prowadząc Sklep mają obowiązek dostarczać produkty bez wad. W przypadku, kiedy dostarczony przez nas Państwu towar posiada wady fabryczne, niezgodny ze złożonym zamówieniem itd. prosimy o podjęcie działań opisanych w niniejszym regulaminie, w punktach od 25 do 27.

7. Zamówienia przyjmowane są przez Sklep wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Zawartość koszyka można sprawdzić w każdym momencie po kliknięciu w link „Koszyk". Status i historię zamówień można sprawdzić pod linkiem 'Konto', a następnie ' Twoje zamówienia w naszym sklepie'.

8. W formularzu zamówienia dokonujecie Państwo wyboru zamawianych produktów, ich ilości oraz podajecie adres wysyłki i dane kontaktowe. Rodzaj i liczba produktów oraz ich ilość i cena - wskazana w jego opisie na stronie www.actiwa.pl - staje się dla Państwa wiążąca w chwili złożenia przez Państwa zamówienia danego towaru. Ceny towarów sprzedawanych przez Sklep zawierają podatek VAT. Przed dokonaniem zakupu zostaniecie Państwo poinformowani o kosztach wysyłki zamówionych towarów.

9. W przypadku złożenia zamówienie przez formularz zamówienia dostępny na stronie Sklepu zawieracie Państwo ze Sprzedającymi umowę sprzedaży zamawianych towarów. Z chwilą nadania przez nas przesyłki z zamówionymi przez Państwa produktami firmą kurierską, akceptujecie Państwo odbiór tej przesyłki. Jednakże prawo (konsumenta) do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych towarów, o którym mowa w art. 27 i następnych ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługiwać będzie Państwu jako konsumentom w terminie 14 dni, liczonym od dnia przekazania Państwu zamawianych towarów przez firmę kurierską, a w przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Państwa powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Państwa od umowy. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Państwa jako konsumentów dopiero z chwilą wydania Państwu towaru przez firmę kurierską dostarczającą standardowo towary sprzedawane w Sklepie.

10. W ciągu kilku godzin od złożenia zamówienia otrzymacie Państwo e-mail potwierdzający przyjęcie złożonego przez Państwa zamówienia i zawarcia umowy na odległość. Potwierdzenie to obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, to jest w szczególności informacje o: listę i cechy zamawianych produktów, danych identyfikujących i danych kontaktowych  Sprzedających, łącznej cenie produktów wraz z podatkami, sposobie i terminie zapłaty, stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji, sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia, kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, itd.

11. Sklep akceptuje następujące formy płatności:

a) przedpłata w formie przelewu bankowego bezpośrednio na wskazany w potwierdzeniu zamówienia numer rachunku bankowego Sklepu, dokonywana przez Państwa przed realizacją przez Sklep Państwa zamówienia,
b) płatność przy odbiorze w sklepie

c) wystawiamy faktury elektroniczne i wysyłamy je na wskazany w zamówieniu adres mailowy.

12. Chcąc zapewnić swoim Klientom szybką i bezpieczną dostawę zamówionych towarów, serwis ACTiWA zleca ich doręczanie firmie UPS. Opłata za dostarczenie (koszt przesyłki) wynosi 15,99 zł dla zamówień o łącznej masie do 30kg. Przy przesyłkach o większej masie lub wielkogabarytowych (RTV, AGD) koszt transportu wynosi dodatkowe 60 zł netto. Koszty dostawy obciążają Państwa jako osoby kupujące towary oferowane przez Sklep. Odbiór osobisty w sklepie – koszt transportu 0zł.

13. W sytuacji, kiedy Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, zostaniecie Państwo o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni, najpóźniej jednak niż w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia przez Państwa zamówienia. Zarówno Państwo jak i Sprzedający mają prawo z tego powodu, w wskazanym powyżej terminie, zrezygnować z zamówienia i odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie zwróci wpłacone już przez Państwa pieniądze. Uwaga: stany magazynowe dotyczą ilości towaru w magazynie w Warszawie.

14. Sprzedający najpóźniej w momencie dostarczenia Państwu zamówionych w Sklepie towarów potwierdzi Państwu poniższe informacje dotyczące:

a) głównych cech świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem,
b) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany,
c) adresu przedsiębiorstwa, adresu poczty elektronicznej oraz numerów telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą,
d) adresu, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,
e) łącznej ceny lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, opłat za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztów,
f) sposobu i terminu zapłaty,
g) sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji,
h) sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie, a także wzoru formularza odstąpienia od umowy,
i) kosztów zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument,
j) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta lub okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy,
k) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad,
l) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony,
m) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
n) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Potwierdzenie wskazanych powyżej informacji przez Sprzedających następuje w formie pisemnej lub w sposób wskazany w punkcie 10 niniejszego regulaminu.

15. Koszty wysyłki w przypadku dostawy na terenie Polski są zależne od wielkości zamówienia i są wskazane na stronie www.actiwa.pl po kliknięciu w link "Koszyk".

16. Sklep nie realizuje zamówień zagranicznych.

17. Towary z naszego Sklepu zwykle dostarczane są kurierem najczęściej w ciągu około 3 dni roboczych od złożenia lub opłacenia zamówienia. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy, skontaktujemy się z Państwem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. W przypadku płatności przelewem powyższy termin może wydłużyć się o czas realizacji przelewu.

18. Zgodnie z art. 27 i następnymi ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługuje Państwu jako konsumentom prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych produktów bez podania przyczyny w terminie 14 dni, liczonym od dnia dostarczenia Państwu towaru, a więc od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Państwa lub wskazaną przez Państwo osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Państwu fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez wysłanie stosownego maila. W tym celu należy w wskazanym powyżej terminie 14 dni złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysłać je najlepiej wraz ze zwracanym towarem oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT lub paragonem), na adres:

ACTiWA ANDRZEJ WIŚNIEWSKI

UL. KOŚCIUSZKI 103/7

16-400 SUWAŁKI


z dopiskiem: „Odstąpienie”.

19. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Państwa powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia przez Państwa od umowy, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

20. Towar – w przypadku odstąpienia- ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, a Państwo ponosicie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zwracany towar musi więc być kompletny i nie może być w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony.

21. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Państwu jako konsumentom między innymi w wypadkach:

a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
d) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
e) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

22. W przypadku zgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (punkt 18) skorzystania przez Państwa jako konsumentów z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość Sklep dokonuje niezwłocznego zwrotu ceny zakupionego w Sklepie towaru wraz z kosztem dostarczenia Państwu rzeczy (nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy) przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Państwo użyli przy nabyciu towarów, albo na wskazany przez Państwa rachunek bankowy lub za Państwa zgodą przekazem pocztowym na adres podany przez Państwa w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W takiej sytuacji Sprzedający wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją Państwu na wskazany adres. Sprzedający w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży ma prawo jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku, kiedy wybrali Państwo sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedający w sytuacji odstąpienia od umowy nie jest zobowiązany do zwrotu Państwu poniesionych przez Państwa dodatkowych kosztów.

23. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania do Sklepu towaru zwracanego w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, pokrywacie Państwo sami i nie podlega on zwrotowi, biorąc pod uwagę to, że ze względu na swój charakter nasze towary mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

24. W przypadku niezgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (punkt 18) skorzystania przez Państwa jako konsumentów z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość i zwrotu towaru, koszt jego odesłania do Państwa przez Sklep ponosicie Państwo.

25. Reklamowany przez Państwa towar (posiadający wady fabryczne, niezgodny ze złożonym zamówieniem itd.) wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT lub paragonem), po uprzednim kontakcie ze Sklepem pod adresem serwis@actiwa.pl, prosimy dostarczyć lub odesłać niezwłocznie na adres:

ACTiWA ANDRZEJ WIŚNIEWSKI

UL. KOŚCIUSZKI 103/7

16-400 SUWAŁKI


z dopiskiem: „Reklamacja”.

Reklamowany towar wysyłacie Państwo do nas na własny koszt.


26. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki z reklamowanym produktem.

27. W przypadku uznania przez Sklep Państwa reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na nowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sklep wedle Państwa życzenia zaoferuje do wyboru inne, dostępne w Sklepie towary lub zwróci Państwu cenę towaru wraz z kosztami przesyłki. W przypadku uwzględnienia przez Sklep złożonej przez Państwa reklamacji Sklep wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją Państwu na wskazany adres.

 

2. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.


28. W trakcie rejestracji na stronie www.actiwa.pl lub składając zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu i ich przetwarzanie przez Sprzedających w celu realizacji złożonego przez Państwa zamówienia. Zarówno podanie przez Państwa danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne Sprzedającym do zrealizowania zawartej z Państwem umowy. Państwa dane osobowe są chronione przez Sprzedających zgodnie z brzmieniem ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz.U.02.101.926 z późn. zm.) przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich.

29. Przysługuje Państwu prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, czemu służy w szczególności zakładka „Konto” lub możliwość kontaktu ze Sklepem przez e-mail.

30. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

31. W przypadku klientów Sklepu nie będących konsumentami nie mają zastosowania punkty od 18 do 24 niniejszego regulaminu oraz wszystkie inne odnoszące się bezpośrednio do praw konsumentów wynikających między innymi z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

32. Do umów zawartych przez Państwa z Sprzedającym przed dniem 25 grudnia 2014 roku (dniem wejścia w życie przepisów niniejszego regulaminu) mają zastosowanie przepisy dotychczasowego regulaminu Sklepu, dostępne pod adresem www.actiwa.pl.


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel